Rehablitering

så här kan vi hjälpa dig

När du kommer till oss så görs en grundlig undersökning vid första besöket.

Utifrån denna så kommer vi tillsammans fram till en plan för rehabilitering, som t.ex. kan bestå av olika övningar för att förbättra rörelsekontroll, stabilitet, styrka och/eller uthållighet, råd och undervisning av orsak till smärta/symtom, gruppträning och manuell behandling.

Priser:
Besök vuxen: 200 kr högkostnadskort gäller (1200 kr)
Besök barn och ungdomar (under 20 år) och över 85 år: 0 kr

Uteblivet besök debiteras med 200 kr.
Du kan boka tid oavsett vilken hälsocentral du tillhör.

Ingen remiss krävs.

Egen träning/övningar

Aktiv rehabilitering innebär att du som patient får hjälpmedel av fysioterapeut för att själv göra den förändring som krävs för en långvarig effekt.

Grunden till smärtfri rörelse är kontroll.

Rehabilitering påbörjas vanligtvis med lågbelastande rörelsekontrollträning för att sedan övergå till mer högbelastande träning. Detta kan vara allt ifrån hemövning till gymövning.

Gruppträning i gym

Vår erfarenhet är att träning under handledning leder till ökad kunskap och kontroll i rörelser, som på sikt minskar smärta, ökar styrka och uthållighet.

På Fysios finns möjligheten att delta i rehabiliteringsträning i grupp om fysioterapeut gjort den individuella bedömningen. Vi erbjuder gruppträning på vårt gym. Fysioterapeut handleder vid alla gruppträningstillfällen.

Vårt gym ligger i anslutning till våra behandlingsrum. Här har våra patienter vid behov möjlighet att träna i grupp med individuella träningsprogram och med fysioterapeut på plats under hela passet för guidning.

Dagar & tider för gymträning:

Måndagar 13.45-14.45, Sara
Tisdagar 11.00-12.00, Emma Tisdagar 13.00-14.00, Erik
Tisdagar 15.30-16.30, Daniel Onsdagar 11.00-12.00, Sara
Torsdagar 13.30-14.30, Emma
Fredagar 13.00-14.00, Daniel

Gruppträning i bassäng

Vi erbjuder bassängträning i grupp. Fysioterapeut handleder vid alla gruppträningstillfällen. Här fokuserar vi på cirkulation, rörelse och kondition.
Bassängträningen för våra patienter är i uppvärmd bassäng på Terapibadet NUS.
Dag & tid för bassäng: Måndagar 09.15-10.00

OMT som behandling

Manuell behandling förkommer i kombination med träning. Behandlingen kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Vi som OMT fysioterapeuter (steg 3) har utbildning i mobilisering, manipulationer och mjukdelsbehandling.

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår professionella bedömning.

omt - ortopedisk manuell terapi

OMT är ett specialistområde inom Fysioterapi och innefattar en grundlig undersökning och fastställande av en funktionsdiagnos. Utifrån funktionsdiagnosen genomförs sedan individanpassad behandling. OMT fysioterapeuter behandlar bl.a. akuta och långvariga smärtproblem, skador och sjukdomar i rörelsesystemet utifrån ett biopsykosocialt synsätt. 

Behandlingen kan bestå av motorisk kontroll rörelsekontroll, rörelseökande behandling (t.ex. manipulering och mobilisering), rådgivning, träning i förebyggande syfte eller efter skada/sjukdom och smärtlindrande behandling av olika former. 

För att få en långvarig effekt av behandlingen är det viktigt att diagnostisera orsaken till smärta och funktionsnedsättning. 

Kvinnohälsa

Undersökning och rehabilitering bäckenbotten
 
Vaginal undersökning av fysioterapeut utbildad inom Kvinnohälsa görs för att bedöma funktionen av bäckenbottens muskulatur. Det kan innefatta att tex bedöma aktiverings- eller avslappningsförmåga- och ömhet/smärta i bäckenbotten. Kvinnor efter förlossning kan t.ex. få hjälp att hitta aktivering, undersöka varför effekt uteblir vid bäckenbottenträning samt  undersöka om symtom som inkontinens-, öppenhets/globuskänsla-, svårt tömma tarm/blåsa eller känsla av skav kan ha med ev. skador eller nedsatt funktion i bäckenbottenmuskulaturen.

Vi bedömer också ev. kvarvarande diastas och hur den ev. hör ihop med nedsatt funktion, funktionen i bål och sätesmuskler.
 
Sedan lägger vi upp en plan för rehabilitering och träning utifrån individuell bedömning.
Är vi som fysioterapeuter inte rätt instans så hjälper vi dig vidare att hitta rätt vårdkontakt för att få hjälp vidare.