OMT steg 2

OMT steg 2

Fortsättningskurs för dig som läst OMT steg 1 nedre och steg 1 övre.

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om och färdigheter i smärtanalys, differentialdiagnostik samt analys av funktionstillstånd relaterade till rörelsesystemet, det neuromuskuloskeletala systemet.

Vidare får du fördjupade kunskaper om generella och specifika undersöknings- och behandlingsmetoder relaterade till funktionshinder och funktionstillstånd i columna samt extremiteter.

Kursen ska också öka dina kunskaper om undersöknings- och behandlingsmetoders reliabilitet, validitet, sensitivitet och specificitet samt dokumenterade effekter av behandlingsmetoder utifrån aktuell forskning.

Vidare får du fördjupade kunskaper i kliniskt resonemang utifrån ett biopsykosocialt synsätt på patienten.

Information:

5 träffar / termin á 2 dagar/träff (30 dagars undervisning på 3 terminer)

Varje student ska också ha 9 dagar klinisk handledning vilket sker på plats hos oss i samband med kursträffarna.

Utöver detta tillkommer hemstudier via lärplattform.

Mer information hittar du här. 

Kursinformation & anmälan: info@fysios.nu Begränsat antal platser

Pris:

77 000 kr exkl. moms, 96250 kr inkl. moms

Datum:

Augusti 2024- December 2025

Plats:

Fysios, Storgatan 115, 90333 Umeå

Lärare:

Emma Söderström, Daniel Papacosta, Sara Königsson